Mnogi Srbi su to uspeli da urade u Austriji kako kroz kontakt sa Austrijancima, o čemu svedoči preko 100.000 mešovitih brakova između Srba i Austrijanaca,tako i brojni austrijski sportski klubovi sa svojim srpskim zvezdašima a gastronomski objekti sa srpskim kadrom itd.

Ovde se mora napraviti razlika da li se govori o integraciji pojedinaca ili porodica u društvo (socijalna integracija) ili o integraciji društvenih podsistema u državi ili drugim zajednicama.

Institucije aktivne u Austriji koje praktikuju integraciju u suštinskim srpsko-austrijskim oblastima su Austrijsko-srpsko društvo, koje datira još od 1936. godine, a čiju je strukturu i planove predsednik dr Dejan Jelić izneo u svom prilogu.

Integraciono kulturno udruženje Fokus, koje je svojim rečima i filmom predstavila njena predsednica Vesna Jovanović Klinger, takođe se smatra dobrim primerom integracionih mera za i od strane Srba.

Sociolog prof.dr. Klaus Zapotocki u glavnom predavanju večeri. Takođe je istakao prednosti integracije (očuvanja zavičajne kulture) u odnosu na asimilaciju.

U slučaju ovog drugog, dotična osoba gubi sve veze sa svojom matičnom kulturom, što se često povezuje sa prinudnim merama. Suprotnost integraciji je, međutim, dezintegracija – raspadanje društvene kohezije unutar grupe. Starija i novija istorija Evrope dokazuje da države i društvene klase, uključujući porodice, mogu biti pogođene dezintegracijom. Dezintegracija dovodi do dezorijentacije među pogođenima, što često dovodi do nasilja.

Organizatorima se činilo još važnijim, kao krajnja tačka večernjeg događaja, da pred celokupnom publikom odaju počast uzornim integrisanim ličnostima srpskih korena.

Zahvalnice Austrijsko-srpskog društva uručene su predsednici Fokusa Vesni Jovanović Klinger, počasnom konzulu Srbije Aleksandru Ceniću, osnivaču imperije posrednika u prometu nekretnina Zoranu Kalabiću, medicinskom naučniku mag. Vuku Komnenoviću i predsedniku Danku Deliću.

Nagradjeni su se integrisali u austrijsko društvo kroz jezik, obrazovanje, učešće na tržištu rada i druge vrednosti identifikacije.

Nakon podele zahvalnica, Episkop Andrej je sve goste pozvao na zakusku. Razgovori su pokazali da postoji veliko interesovanje da se ovakvi događaji nastave.