Brčko 2020 – Serbisch

NA EVROPSKOM UNIVERZITETU USPJEŠNO ODRŽAN VIII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

Dana 26. juna 2020. godine, održan  je u Brčkom (Bosna i Hercegovina) VIII Medjunarodni naučni skup, pod nazivom „EVROPSKE I EVROAZIJSKE  INTEGRACIJE“. Na ovom skupu je bio prisutan veliki broj naučnih radnika iz brojnih  zemalja. Medju njima su veoma zapaženu ulogu sa svojim radovima, objavljenim u Zborniku od 3 toma, a posebno na svojim prezentacijama  imali učesnici iz Austrije i Srbije: to su akademik prof. dr. Wolfgang Rohrbach iz Beča, sa radom pod nazivom „MEDJUZAVISNOST (INTERAKCIJA) IZMEDJU UNIVERZITETA  I OSIGURAVAJUĆIH  DRUŠTAVA U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI“ i akademik prof. dr Dragan Bataveljić iz Kragujevca sa svojim radom pod nazivom „REPUBLIKA SRBIJA NA RASKRŠĆU IZMEDJU EVROPSKIH I EVROAZIJSKIH INTEGRACIJA“. Oba ova  inostrana učesnika su od organizatora – EVROPSKOG UNIVERZITETA BRČKO DISTRIKT. dobili ZLATNE PLAKETE i to,  Prof. Rohrbach za doprinos razvoju ISTORIJE OSIGURANJA, a prof. dr. Bataveljić za doprinos razvoju USTAVNOG PRAVA!
Naučni skup je veoma visoko ocenjen, sa nadom da će idući, IX naučni skup po redu, biti još posećeniji i sa još većim brojem učesnika, radova i prezentacija. Prof. Bataveljić je u svom radu ukazao na brojne teškoće u funkcionisanju EU, kao i velike probleme koje Srbija ima na svom evropskom putu ka članstvu u EU! Ukazao je i na činjenicu da je Srbija potpisala 2019. godine u Moskvi sporazum o slobodnoj trgovini sa EVROAZIJSKOM EKONOMSKOM UNIJOM. Zato, Srbija ne treba da žuri u svom opredeljivanju da li će i kojoj će se Uniji privoleti! Ne sme da prihvati uslovljavanja, ali mora da ispuni neophodne Kriterijume iz Kopenhagena! Na naučnom skupu je bio i Michael Asanger iz Linz-a, novoizabrani Generalni sekretar Društva austrijsko – srpskog prijateljstva.